ΑΛΦΕΙΟΣ ΠΟΤΑΜΟΣ

Η ΤΑΞΗ ΠΟΥ ΔΙΑΚΡΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΕΤΗ ΤΗΣ ΔΕΝ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙ ΠΑΡΑ ΣΠΑΝΙΑ ΜΙΑ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ΄ ΚΙ ΑΥΤΟ, ΕΠΕΙΔΗ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΠΑΝΤΑ ΣΕ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑ. Αριστοτέλης

Σαλώμη: Ο χορός των επτά πέπλων.!!!!!!!

Posted by alfeiospotamos στο 28/02/2009

Τελικά πότε θα ξεστραβωθούμε;;;;;;;;
—————————————————————–
http://www.epanellinismos.com/index.php?option=com_fireboard&func=view&id=10538&catid=106#10538

Αλήθεια ή ψέμα;

<!– var jsval = '’; writethis(jsval);//–>

————————————————
Αν ήταν αληθινός ο αποκεφαλισμός,γιατί δεν τον αναφέρουν οι…»ευαγγελιστές»;;;;
Πότε πέθανε ο Ηρώδης;

«ΜΑΤΘΑΙΟΣ,κεφ.2.
1 Αφού δε εγεννήθη ο Ιησούς εν Βηθλεέμ της Ιουδαίας επί των ημερών Ηρώδου του βασιλέως, ιδού, μάγοι από ανατολών ήλθον εις Ιεροσόλυμα, λέγοντες· Λκ 2:4
2 Που είναι ο γεννηθείς βασιλεύς των Ιουδαίων; διότι είδομεν τον αστέρα αυτού εν τη ανατολή και ήλθομεν διά να προσκυνήσωμεν αυτόν.
3 Ακούσας δε Ηρώδης ο βασιλεύς, εταράχθη και πάσα η Ιεροσόλυμα μετ’ αυτού,
4 και συνάξας πάντας τους αρχιερείς και γραμματείς του λαού, ηρώτα να μάθη παρ’ αυτών που ο Χριστός γεννάται.
5 Εκείνοι δε είπον προς αυτόν· Εν Βηθλεέμ της Ιουδαίας· διότι ούτως είναι γεγραμμένον διά του προφήτου·
6 Και συ, Βηθλεέμ, γη Ιούδα, δεν είσαι ουδόλως ελαχίστη μεταξύ των ηγεμόνων του Ιούδα· διότι εκ σου θέλει εξέλθει ηγούμενος, όστις θέλει ποιμάνει τον λαόν μου τον Ισραήλ. Μιχ 5:2, Ιω 7:42
7 Τότε ο Ηρώδης καλέσας κρυφίως τους μάγους εξηκρίβωσε παρ’ αυτών τον καιρόν του φαινομένου αστέρος,
8 και πέμψας αυτούς εις Βηθλεέμ, είπε· Πορευθέντες ακριβώς εξετάσατε περί του παιδίου, αφού δε εύρητε, απαγγείλατέ μοι, διά να έλθω και εγώ να προσκυνήσω αυτό.
9 Εκείνοι δε ακούσαντες του βασιλέως ανεχώρησαν· και ιδού, ο αστήρ τον οποίον είδον εν τη ανατολή προεπορεύετο αυτών, εωσού ελθών εστάθη επάνω όπου ήτο το παιδίον.
10 Ιδόντες δε τον αστέρα εχάρησαν χαράν μεγάλην σφόδρα,
11 και ελθόντες εις την οικίαν εύρον το παιδίον μετά Μαρίας της μητρός αυτού, και πεσόντες προσεκύνησαν αυτό, και ανοίξαντες τους θησαυρούς αυτών προσέφεραν εις αυτό δώρα, χρυσόν και λίβανον και σμύρναν·
12 και αποκαλυφθέντες θεόθεν κατ’ όναρ να μη επιστρέψωσι προς τον Ηρώδην, δι’ άλλης οδού ανεχώρησαν εις την χώραν αυτών.
13 Αφού δε αυτοί ανεχώρησαν, ιδού, άγγελος Κυρίου φαίνεται κατ’ όναρ εις τον Ιωσήφ, λέγων· Εγερθείς παράλαβε το παιδίον και την μητέρα αυτού και φεύγε εις Αίγυπτον, και έσο εκεί εωσού είπω σοι· διότι μέλλει ο Ηρώδης να ζητήση το παιδίον, διά να απολέση αυτό.
14 Ο δε εγερθείς παρέλαβε το παιδίον και την μητέρα αυτού διά νυκτός και ανεχώρησεν εις Αίγυπτον,
15 και ήτο εκεί έως της τελευτής του Ηρώδου, διά να πληρωθή το ρηθέν υπό του Κυρίου διά του προφήτου λέγοντος· Εξ Αιγύπτου εκάλεσα τον υιόν μου. Ωσ 11:1
16 Τότε ο Ηρώδης, ιδών ότι ενεπαίχθη υπό των μάγων, εθυμώθη σφόδρα και αποστείλας εφόνευσε πάντας τους παίδας τους εν Βηθλεέμ και εν πάσι τοις ορίοις αυτής από δύο ετών και κατωτέρω κατά τον καιρόν, τον οποίον εξηκρίβωσε παρά των μάγων.
17 Τότε επληρώθη το ρηθέν υπό Ιερεμίου του προφήτου, λέγοντος·
18 Φωνή ηκούσθη εν Ραμά, θρήνος και κλαυθμός και οδυρμός πολύς· η Ραχήλ έκλαιε τα τέκνα αυτής, και δεν ήθελε να παρηγορηθή, διότι δεν υπάρχουσι. Ιερ 31:15
19 Τελευτήσαντος δε του Ηρώδου ιδού, άγγελος Κυρίου φαίνεται κατ’ όναρ εις τον Ιωσήφ εν Αιγύπτω,
20 λέγων· Εγερθείς παράλαβε το παιδίον και την μητέρα αυτού και ύπαγε εις γην Ισραήλ· διότι απέθανον οι ζητούντες την ψυχήν του παιδίου.
21 Ο δε εγερθείς παρέλαβε το παιδίον και την μητέρα αυτού και ήλθεν εις γην Ισραήλ.
22 Ακούσας δε ότι ο Αρχέλαος βασιλεύει επί της Ιουδαίας αντί Ηρώδου του πατρός αυτού
, εφοβήθη να υπάγη εκεί· αποκαλυφθείς δε θεόθεν κατ’ όναρ ανεχώρησεν εις τα μέρη της Γαλιλαίας,»

Τι να υποθέσουμε;
Ο Ιωάννης αποκεφαλίστηκε όσο ήταν στη ζωή ο Ηρώδης;;;
Τότε ποιός βάπτισε τον Τζεσούα;;;;;
Ο Ιωάννης αποκεφαλίστηκε μετά τη βάπτιση του Τζεσούα;;;;;
Ε,τότε σαν από…ΘΑΥΜΑ,αναστήθηκε ο Ηρώδης και τούκοψε το κεφάλι!!!!

Πάντως η Σαλώμη και…νεκρούς ανασταίνει!!!!

Advertisements

Ένα Σχόλιο to “Σαλώμη: Ο χορός των επτά πέπλων.!!!!!!!”

  1. Ρωτάτε πότε θα ξεστραβωθούμε? Όταν διαβάσουμε ιστορία. Ο Ηρώδης που αποκεφάλισε τον Ιωάννη δεν ήταν ο ίδιος με το Ηρώδη που αναφέρεται στις περικοπές της γέννησης του Ιησού, αλλά ο γιος του, ο Ηρώδης Αντύπας Τετράρχης της Γαλιλαίας, ο οποίος είχε παντρευτεί την γυναίκα του αδελφού του την Ηρωδιάδα, η οποία από τον πρώτο γάμο της είχε μία κόρη τη Σαλώμη, για χατίρι λοιπόν της Σαλώμης, ο Ηρώδης Αντύπας, αποκεφάλισε τον Ιωάννη. Το περιστατικό τοποθετείται γύρω στο 30 Μ.Χ. μετά τη βάπτιση του Ιησού από τον Ιωάννη και αφού είχε πεθάνει Ο Ηρώδης της γέννησης του Ιησού. Ο δε Ιωάννης ήταν μόνο έξι μήνες μεγαλύτερος από τον Ιησού.
    Και γιά την Ιστορία….. με λένε Γεώργιο……. και δεν είμαι ούτε ο Γεώργιος ΚαραΪσκάκης ούτε ο Άγιος Γεώργιος. Ευχαριστώ.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

 
Αρέσει σε %d bloggers: