ΑΛΦΕΙΟΣ ΠΟΤΑΜΟΣ

Η ΤΑΞΗ ΠΟΥ ΔΙΑΚΡΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΕΤΗ ΤΗΣ ΔΕΝ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙ ΠΑΡΑ ΣΠΑΝΙΑ ΜΙΑ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ΄ ΚΙ ΑΥΤΟ, ΕΠΕΙΔΗ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΠΑΝΤΑ ΣΕ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑ. Αριστοτέλης

Archive for Νοέμβριος 2008

ΥΠ.ΕΞ. της Ελλάδος;;;

Posted by alfeiospotamos στο 30/11/2008

Είναι δυνατόν;;;;Υπουργείο της Ελλάδας να γράφει στην ηλεκτρονική σελίδα του ότι το Ελληνικό Αλφάβητο προέρχεται από το ανύπαρκτο…»φοινικικό»;;;;
Και μάλιστα ότι αυτό το…»φοινικικό» είναι…»βορειοσημιτικό»;;;!!!!!
Είναι υπουργείο της Ελλάδας αυτό;;;;;;;;
________________________________________________________________
http://pelasgos.e-e-e.gr/


http://old.mfa.gr/greek/greece/living/read_greek/alphabet.html

http://img518.imageshack.us/img518/17/ntorapicture1wu5.jpg

Posted in Uncategorized | Με ετικέτα: | Leave a Comment »

Όποιος πάει κόντρα…τέζα!!!!!!!

Posted by alfeiospotamos στο 30/11/2008

Ένα ερώτημα:Τι μάρκα φυσίγγια έρριξε;;;;;
___________________________________________
_______________________________________________________________
http://atsarantos.blogspot.com/

Σάββατο, 29 Νοέμβριος 2008

Η ιστορία του Χριστού με πρωταγωνιστή τον …Εξολοθρευτή.

Posted in Uncategorized | Με ετικέτα: | Leave a Comment »

…"ἐφ᾿ ὅσον οἱ πρῶτοι Χριστιανοί ἦσαν Ἰουδαῖοι ἐξ αἵματος"…

Posted by alfeiospotamos στο 30/11/2008

ΟΥΔΕΝ ΣΧΟΛΙΟΝ!!!!!

______________________________________
_____________________________________________________________
http://taxalia.blogspot.com/

Αριστες οι σχέσεις Χριστιανικής Ορδοδόξου εκκλησίας και Ιουδαϊσμού

#fullpost{display:none;}


Τῷ Ἐντιμοτάτῳ κυρίῳ Δαυίδ Σαλτιέλ, Προέδρῳ τῆς ἐν Θεσσαλονίκῃ Ἰσραηλιτικῆς Κοινότητος, χάριν καί εἰρήνην παρά Θεοῦ.

Ἡ καθ᾿ ἡμᾶς Ἁγία τοῦ Χριστοῦ Μεγάλη Ἐκκλησία, συμμετέχουσα εἰς τάς ἐπετειακάς ἐκδηλώσεις τῆς Κοινότητος ὑμῶν ἐπί τῷ Ὁλοκαυτώματι τῶν Ἑλλήνων Ἑβραίων κατά τούς χρόνους τῆς Κατοχῆς, ἀπευθύνει ἐκ τῆς Πόλεως διά τῆς ἡμετέρας Μετριότητος τό παρόν μήνυμα σύν τῇ διαπύρῳ εὐχῇ, ὅπως ὁ Θεός τῶν Πατέρων ἡμῶν ἀναπαύσῃ μέν τάς ψυχάς πάντων τῶν ἀδίκως θανατωθέντων ὁμογενῶν ὑμῶν, μή ἐπιτρέψῃ δέ ἐν τῷ μέλλοντι νά ἐπαναληφθῇ τοιούτου εἴδους θηριῳδία καί βαρβαρότης εἰς βάρος οἱουδήτινος λαοῦ.

Ἐπί τῇ εὐκαιρίᾳ ἐπιθυμοῦμεν νά διευκρινήσωμεν ἐν πάσῃ εἰλικρινείᾳ, ὅτι ἡ περιρρέουσα ἀντίληψις, ὅτι ἡ Χριστιανική Ἐκκλησία, καί δή ἡ καθ᾿ ἡμᾶς Ὀρθοδοξία, διαπνέεται ὑπό ἀντιιουδαϊκῶν αἰσθημάτων εἶναι καί ἀνυπόστατος καί κακόβουλος. Ἐάν εἰς τά λειτουργικά κείμενα ἀναφέρωνται ἐνίοτε αἰχμαί τινες κατά προσώπων, αὗται στρέφονται παιδαγωγικῶς καί μόνον κατά τῶν συγκεκριμένων πράξεων αὐτῶν, οὐχί δέ κατά συνόλου τοῦ λαοῦ τοῦ Ἰσραήλ, ἐφ᾿ ὅσον οἱ πρῶτοι Χριστιανοί ἦσαν Ἰουδαῖοι ἐξ αἵματος, πρό πάντων δέ Αὐτός ὁ Ἀρχηγός τῆς Πίστεως ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός ὡς καί οἱ Ἀπόστολοι τῆς Ἐκκλησίας.

Ταῦτα γράφοντες διά τῆς ὑμετέρας ἀγαπητῆς Ἐντιμότητος τοῖς ἐν Θεσσαλονίκῃ ἀγαπητοῖς Ἰσραηλίταις, οἵτινες ἔσχον τήν πρωτοβουλίαν καί ἀνεκήρυξαν καί τήν ἡμετέραν Μετριότητα ἐπίτιμον μέλος τῆς ἐκεῖσε ὑμετέρας ἀγαπητῆς Κοινότητος, εὐχόμεθα ἅπασι πᾶσαν εὐλογίαν παρά τοῦ Παναγάθου Κυρίου ἐν εἰρήνῃ καί θεοφιλεῖ πορείᾳ τοῦ βίου ὑμῶν καί τοῦ κόσμου παντός.

Ἐπί δέ τούτους ἐπικαλούμεθα ἐφ᾿ ὑμᾶς τήν χάριν καί τό ἄπειρον ἔλεος τοῦ Θεοῦ.

βε´ Ἰανουαρίου κς´ (27/01/2005)
+ Ὁ Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαῖος

Διαβάστε τη συνέχεια/Read More… checkFull(«post-» + «5220855905142791346»);

0 σχόλια

Posted in Uncategorized | Με ετικέτα: | Leave a Comment »

Το πολλάκις εξαμαρτείν ου λαού σοφού!!!!

Posted by alfeiospotamos στο 30/11/2008

Τα επαναλαμβανόμενα λάθη αυτό δηλώνουν!!!
Ως εκρεμές ο λαός πάει πότε δεξιά πότε αριστερά,σταθερά!!!!!!!
____________________________
______________________________________________________
http://taxalia.blogspot.com/

Η ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΜΗΤΗΡ ΜΑΘΗΣΕΩΣ

#fullpost{display:inline;}

του Αναστασίου Καζαντζίδη
Τελικά εκείνος που είπε ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται συνέχεια άλλες φορές σαν φάρσα και άλλες ως τραγωδία, επιβεβαιώνεται καθημερινά!

Διαβάστε το παρακάτω απόσπασμα από την ιστορία του Ελληνικού Έθνους του Κ. Παπαρρηγόπουλου για τον Χαρίλαο Τρικούπη (1882-1885) και θα καταλάβετε τι ακριβώς εννοώ:
’’Ο Τρικούπης το 1882 εύρε μιαν απο πάσης απόψεως αθλία κατάστασιν και επεδόθη αμέσως εις την ανάπτυξιν του κράτους. Αναδιοργάνωσε την δημοτικήν αστυνομία και την αγροφυλακήν ώστε να εμπεδώση τάξιν και ασφάλειαν.
Κατεδίωξεν αμείλικτα τούς καταχραστές δημοσίου χρήματος, οι οποίοι συνεταιρισμένοι με ισχυρούς τοπικούς κομματάρχας διήρπαζαν χωρίς φόβον τιμωρίας τα δημόσια ταμεία .
Προέβη εις ευρυτάτην εκκαθάρισιν του δικαστικού σώματος απο… το οποίο εξέβαλε πολλούς βεβαρημένους με δωροδοκίας, καταχρήσεις και άλλας ανηθικότητας.
Δια νόμου καθιέρωσε τα προσόντα των υπαλλήλων και απεμάκρυνε τούς δια κομματισμού διορισθέντας αγγραμμάτους και ανικάνους.
Κατωχύρωσε τας σπουδαιοτέρας δια τον κρατικόν οργανισμόν θέσεις απο τα καραδοκούντα σμήνη των θεσιθηρών κηφήνων και έθεσε τας βάσεις για προαγωγάς σύμφωνα με τα προσόντα και την ευδόκιμον δράσιν εκάστου.
Εξεκαθάρισε τας θέσεις των ταμιών και δημόσιων εισπρακτόρων τας οποίας είχον καταλάβει οι “μαγκουροφόροι” και άλλα φαύλα στοιχεία των κομμάτων……’’

Αυτά έκανε ο Τρικούπης πριν από 126 ολόκληρα χρόνια!

Ποιος θα κάνει τα ίδια σήμερα στην Ελλάδα του 21ου αιώνα;

Στην Ελλάδα που ξεπουλήθηκε σε Γερμανούς, Κινέζους, Γάλλους, Αλβανούς, στον Σόρος και στους λοιπούς ….γυπαετούς;

Ποιος θα αναλάβει να καθαρίσει τις κοπριές από το στάβλο;

Με δεδομένο το γεγονός ότι ο Καραμανλής αδυνατεί να αναλάβει πρωτοβουλίες λόγω της ισχνής πλειοψηφίας της Ν.Δ. στη βουλή –είναι και το μεγάλωμα των παιδιών βλέπετε στη μέση- και λόγω του μεγάλου πολέμου που δέχεται από τους γνωστούς ΝΤΑΒΑΤΖΗΔΕΣ της Οικονομίας, ετοιμάζονται οι γνωστοί-άγνωστοι της πολιτικής να πάρουν τη σκυτάλη της πρωθυπουργίας!

Και αναρωτιέμαι, ποιος από αυτούς έχει τα κότσια να γίνει …Τρικούπης;

Ο ανύπαρκτος Αβραμόπουλος;

Ο άνθρωπος του ‘μιλάω και δεν λέω τίποτα’;

Ο άνθρωπος του ‘σκέφτομαι και δεν καταλήγω πουθενά’;

Ο …’Μπόμπ ο μάστορας’ του Ε.Σ.Υ.;

Η Ντόρα Μητσοτάκη;

Η κολλητή της Κοντολίζας και του εκάστοτε Αμερικανού πρέσβη;

Η ΥΠΕΞ που αρνείται την ύπαρξη Μακεδονικής Μειονότητας στα Σκόπια;

Η γυναίκα, η μάνα που προσκυνά τον σφαγέα των Αρμενίων και των Ποντίων, τον τάφο του Κεμάλ στην Άγκυρα;

ή το Παιντί ο ΓΑΠ;

(Εδώ η επιστήμη έχει σηκώσει τα χέρια και ο Βενιζέλος τα …πόδια, αλλά ο ελληνικός λαός ακόμη δε λέει να το καταλάβει…)

Δυστυχώς για την περίπτωσή μας, η ιστορία επαναλαμβάνεται ως φάρσα αλλά και ως τραγωδία…

Αναστάσιος Καζαντζίδης

Εκπαιδευτικός-αρθρογράφος

Υ.Γ.

Και εμείς οι ΠΟΛΙΤΕΣ, ψάχνουμε παντού …ΒΑΡΒΑΡΟΥΣ!

Α ρε άτιμε Καβάφη…

Posted in Uncategorized | Με ετικέτα: | Leave a Comment »

Η στάση της Τουρκίας γιά την γενοκτονία των Ποντίων. Προπαγάνδα και διαστρέβλωση της αλήθειας

Posted by alfeiospotamos στο 30/11/2008

Οι Τούρκοι ξέρουν να κάνουν τη δουλειά τους.Ανάρτησαν στο διαδίκτυο με τους συνεργούς τους ψηφοφορία για το αν υπήρξε Γενοκτονία των Αρμενίων ή όχι,προωθούν με κάθε τρόπο το ΟΧΙ ,ώστε να πιέσουν τις ΗΠΑ σε μη αναγνώριση της Γενοκτονίας!!!!!!
Αν καταφέρουν κάτι τέτοιο,μετά από τόσο αγώνα των Αρμενίων σε όλη τη γη,ξεχάστε μια για πάντα οποιαδήποτε κουβέντα για Γενοκτονίες!!!!!!!
Στις ιστορίες θα γράφεται πλέον επίσημα ότι οι Πόντιοι,οι Έλληνες,οι Αρμένιοι,απλώς συνοστίζονταν μόνοι τους μπρος στα ξίφη των Τούρκων επιζητώντας ποιός πρώτος θα σφαχτεί!!!!!!!!!!!!!!!

Δείτε κι αυτό και ψηφίστε.

Ψηφοφορία για τη Γενοκτονία των Αρμενίων on line – Armenian Genocide

_________________________________________________________________
http://www.kalami.net/
Η στάση της Τουρκίας γιά την γενοκτονία των Ποντίων.
Προπαγάνδα και διαστρέβλωση της αλήθειας

Του καθηγητή πανεπιστημίου, Φάνη Μαλκίδη

Είναι γεγονός ότι οι τουρκικοί μηχανισμοί και οι υποστηρικτές τους σε όλον τον κόσμο εφευρίσκουν διάφορα σενάρια προκειμένου να δικαιολογήσουν τις μαζικές εκτοπίσεις και τελικώς τις μαζικές δολοφονίες ενάντια στους Έλληνες. Ένα πρώτο «επιχείρημα» που συνδέεται και με στοιχεία που αναιρούν την ιστορία χιλιάδων ετών, υποστηρίζει ότι «οι Έλληνες ουδέποτε εγκαταστάθηκαν στη Μικρά Ασία, παρά μόνο περιστασιακά ….
Ουδέποτε θεωρήθηκαν τα διεκδικούμενα σήμερα από αυτούς εδάφη ως τμήμα της φυλετικής τους κοιτίδας…».
Υποστηρίζεται ότι μόλις ξέσπασε ο Α’ Παγκόσμιος Πόλεμος, πολλοί Έλληνες λιποτάκτησαν από τον οθωμανικό στρατό και έδρασαν ως αντάρτες πίσω από τις οθωμανικές γραμμές. Αντιμέτωπος μ’ αυτή την κατάσταση, ο οθωμανικός στρατός προχώρησε σε σποραδικές εκτοπίσεις τους ελληνικούς πληθυσμούς και οδήγησε σε μία σειρά από σχετικά, όπως τονίζεται μικρής έκτασης σφαγές. Επίσης, οι Τούρκοι προσπαθούν να αλλοιώσουν τον αριθμό των Ελλήνων που ζούσαν στο οθωμανικό κράτος και από Τούρκους συγγραφείς υπερτονίζεται η πληθυσμιακή υπεροχή των Οθωμανών.
Ακόμη από την τουρκική πλευρά τονίζεται ότι τα επίσημα αρχεία της οθωμανικής κυβέρνησης, δεν περιέχουν κανένα έγγραφο που να αποδεικνύει κυβερνητική εμπλοκή στους φόνους. Όμως είναι γεγονός ότι από τα οθωμανικά αρχεία, ακόμη και με τον τρόπο που κυκλοφόρησαν, και κυρίως πολλές βρετανικές, γαλλικές και αμερικάνικες εκδόσεις και κυρίως γερμανικές πηγές της εποχής κάνουν λόγο για κυβερνητική εμπλοκή στη εκτόπιση «Ελλήνων, εξ ων ολίγοι επέζησαν». Οι μέθοδοι που εφαρμόστηκαν για την εξόντωση ήταν περίπου οι ίδιες παντού, ζήτημα που συνιστά ένα ισχυρό επιχείρημα υπέρ της ύπαρξης οργανωμένου σχεδίου.
Επίσης ένα ζήτημα που προκύπτει είναι εκτός από το οικονομικό μποϊκοτάζ των ελληνικών επιχειρήσεων, μέτρο που ακολουθήθηκε πιστά κατά τη διάρκεια του Εβραϊκού ολοκαυτώματος, η αρπαγή των ελληνικών περιουσιών από τα θύματα της γενοκτονίας, περιουσίες που αποτέλεσαν τη βάση για τη δημιουργία της τουρκικής εθνικής οικονομίας και της τουρκικής αστικής τάξης. Είναι πλέον αναμφισβήτητο γεγονός ότι η οικειοποίηση των περιουσιακών στοιχείων των Ελλήνων (και Αρμενίων) σε διάφορες χρονικές φάσεις του 20ου αιώνα οδήγησε την οθωμανική- τουρκική οικονομία σε άνοδο.
‘Oλες οι κυβερνήσεις της Τουρκίας, αρνήθηκαν τη σχετική με τη γενοκτονία κατηγορία. Στους διεθνείς οργανισμούς και στη διάρκεια επιστημονικών συναντήσεων, η Τουρκία δεν έπαψε να αναπτύσσει συντονισμένες προσπάθειες για να εμποδίσει κάθε αναγνώριση της γενοκτονίας, και κάθε έρευνα πάνω στα περιστατικά αυτής της γενοκτονίας
Αυτά τα μέσα που αναπτύσσει για τη διάψευση της ιστορικής αλήθειας και για την εξυπηρέτηση της παραπληροφόρησης, η Τουρκία μπορεί σίγουρα να τα εντείνει στο μέλλον: στο εσωτερικό να συσπειρώσει το εθνικό συναίσθημα γύρω από γεγονότα, όπως τα μνημόσυνα των θυμάτων της Τουρκίας κατά την περίοδο 1915-1922, ή ημέρες μνήμης και τιμής ορισμένων υπευθύνων της γενοκτονίας, μεταξύ των οποίων οι Μουσταφά Κεμάλ, ο Ταλαάτ και ο Ενβέρ, ο Τοπάλ Οσμάν, ενώ στο εξωτερικό με τη δημιουργία «ινστιτούτων» και άλλων «κέντρων τουρκικών μελετών».
Είναι ξεκάθαρο πλέον ότι η Τουρκία εκτός από την άρνηση τέλεσης του εγκλήματος, έχει επιδοθεί σε συστηματική προσπάθεια για να εξηγηθεί, να δικαιολογηθεί και να στοιχειοθετηθεί το μαζικό έγκλημα, που κατέληξε στην ολοκληρωτική εκδίωξη των Ελλήνων. Οι τελευταίες ενέργειες που αναδεικνύουν το ιδιαίτερο ρόλο της τουρκικής προπαγάνδας είναι οι δηλώσεις μετά την παρουσίαση Ποντιακών χορών στην τελετή λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας (2004), ότι οι Έλληνες έκλεψαν τους τουρκικούς χορούς, οι δηλώσεις του προέδρου της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν (Μάιος 2006) μετά τα αποκαλυπτήρια του μνημείου της γενοκτονίας στη Θεσσαλονίκη ή η συμμετοχή σε χορούς στον Πόντο του τότε υπουργού εξωτερικών και μετέπειτα προέδρου της χώρας Αμπνουλάχ Γκιουλ (Ιανουάριος 2007), ο οποίος δήλωσε ότι αυτοί είναι τουρκικοί χοροί.
Επίσης το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας με ανακοίνωσή του (26 Μαΐου 2008) διαμαρτυρήθηκε προς την ελληνική κυβέρνηση για την καθιέρωση της 19ης Μαΐου ως ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Ποντίων, αφού θεωρεί ότι η σχετική απόφαση της 24ης Φεβρουαρίου 1994 του Ελληνικού Κοινοβουλίου στρέφεται «κατά του Ιδρυτού της τουρκικής δημοκρατίας Κεμάλ Ατατούρκ».
Η Τουρκία, με την αναγνώριση της ευθύνης της για τη γενοκτονίας των Ελλήνων, θα ανελάμβανε τη δέσμευσή της για τα ανθρώπινα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένου τού δικαιώματος στην αλήθεια, πιο αξιόπιστα. Είναι ασυμβίβαστο με την δέσμευση για τα ανθρώπινα δικαιώματα όταν άτομα ή απόγονοί τους που οργάνωσαν τη γενοκτονία των Ελλήνων έχουν αποκατασταθεί και σχολεία και αερολιμένες να ονομάζονται με ονόματα τους. Στη Γερμανία δεν υπάρχει ούτε οδός, ούτε αεροδρόμιο, ούτε προτομή ή άγαλμα του Χίτλελ, του Γκέμπελς, του Χάιντριχ, σε αντίθεση με την Τουρκία. Μια σύγχρονη, δημοκρατική Τουρκία, που δεσμεύεται από την Ευρωπαϊκή Συνθήκη για τα ανθρώπινα δικαιώματα και το διεθνές συμβόλαιο για τα αστικά και πολιτικά δικαιώματα πρέπει να αντιμετωπίσει αυτά τα ζητήματα άμεσα, σταματώντας την προπαγάνδα και υιοθετώντας την αλήθεια.

Συνιστούμε: Οι ομογενειακές Οργανώσεις του χτες και η…»προώθηση» τoυ Ελληνισμού στις ΗΠΑ

Posted in Uncategorized | Με ετικέτα: | Leave a Comment »

RASSA-DEL=TA ΡΑΣΑ ΔΙΑΓΡΑΦΟΥΝ ή ΤΑ ΡΑΣΑ ΞΕΠΛΕΝΟΥΝ!!!!!

Posted by alfeiospotamos στο 30/11/2008

Στα πληκτρολόγια των υπολογιστών,κάτω δεξιά από τους αριθμούς μπορείτε να δείτε το πλήκτρο «Del».
Del=διαγραφή,σβήσιμο=ξέπλυμα στην προκειμένη περίπτωση!!!!!
Μπορούμε,λοιπόν,να δώσουμε την εξής ερμηνεία:Τα ράσα διαγράφουν ή τα ράσα σβήνουν ή τα ράσα ξεπλένουν!!!!!!!!
Οπότε ο τίτλος δηλώνει αυτό ακριβώς που εννοεί:Ξέπλυμα χρήματος από τα ράσα!!!!
__________________________________________________________
PRESS-GR

RASSADEL…

.

Γράφει ο Αντώνης-Μάριος Παπαγιώτης

.

Μία λέξη σύνθετη, ένα λεκτικό εφεύρημα που δεν συναντάται σε καμία ξένη γλώσσα. Ονοματοδοτεί μια κυπριακή εταιρία που έχει έναν μέτοχο, διευθύνοντα σύμβουλο και πρόεδρο. Το όνομα αυτού Άθως Κοιρανίδης. Είναι ο οικονομικός σύμβουλος του ηγούμενου Εφραίμ και η εταιρία επενδύει τα χρήματα της Μονής Βατοπεδίου. Η RASSADEL, που ξεκίνησε με μετοχικό κεφάλαιο 17.000 ευρώ, ένα χρόνο μετά διαχειριζόταν χαρτοφυλάκιο ύψους 48 εκ. ευρώ, που φέρονταν να είναι λεφτά της Μονής Βατοπεδίου. Φαίνεται ότι σ’ αυτή την ιστορία και τα ονόματα των μετεχόντων είναι ορθώς επιλεγμένα, είτε καρμικά είτε εσκεμμένα. Ο Εφραίμ (=παραγωγικός), ο Άθως τώρα και η RASSADEL. Εύκολα γίνεται αντιληπτό ότι το πρώτο συνθετικό της λέξης είναι τα ράσα.. Κάτω από αυτά δεν κρύβεται το ευαγγέλιο, αλλά συμβόλαια. Δεν διακονούν, αλλά μανατζάρουν. Στέκομαι όμως στο δεύτερο συνθετικό του τίτλου, το «-del». Κάνω συνειρμούς, προσπαθώντας να αποκρυπτογραφήσω τις σκέψεις των λογοπλαστών. Δεν δυσκολεύομαι, νομίζω το βρήκα….Είναι το παραλήρημα, η έξαψη, η ταραχή που προκαλείται από έντονα αισθήματα, συγκίνησης και πάθους, που προκαλούνται από το σύνδρομο της εξουσίας και των δεινών που την συνοδεύουν. Με μία λέξη.. DELίριο. Εκείνο όμως που μου προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση, είναι ότι η λέξη δεν είναι μια δημοσιογραφική ατάκα, αλλά δοσμένη από του ίδιους τους ρασοφόρους. Άρα, είχαν το «γνώθις εαυτόν» και δεν είχαν την ψευδαίσθηση ότι ήταν πλασμένοι «κατ’ εικόνα και καθ’ ομοίωσιν» Του. Ας κριθούν, λαμβανομένου και αυτού υπόψιν…
———————-

(Αν υπάρχει «πλήρες post», πατήστε εδώ…)
# posted by press.gr@hotmail.com @ 6:01 μμ 15 comments

Posted in Uncategorized | Με ετικέτα: | Leave a Comment »

11ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΟΥΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΙΑ!

Posted by alfeiospotamos στο 30/11/2008

Ξεκινά σήμερα το ενδέκατο διεθνές φεστιβάλ κινηματογράφου για νέους και παιδιά,που γίνεται κάθε χρόνο στην Ηλεία!
Για μερικές ημέρες η Ηλεία βρίσκεται στο επίκεντρο όλου του κόσμου!
Σκηνοθέτες,σεναριογράφοι,παραγωγοί ντοκυμαντέρ,ταινιών μικρού και μεγάλου μήκους,ανήσυχα πνεύματα,από κάθε γωνιά της γης δίνουν το παρόν κάθε χρόνο στην Ηλεία!
Σήμερα ξεκινά το διαγωνιστικό μέρος των ταινιών,στο θέατρο «ΑΠΟΛΛΩΝ’ του Πύργου,στις 18.00,με τις ταινίες:
«Ο ζωγράφος του πανικού»-Σουηδία
«Pet shop»-Ελλάδα
«Οι φίλοι»-Κορέα
«Tsulbashi»-Γερμανία
«Σελάμ και Ντεμετάν-Μαρόκο
«Ο γρίφος της αγάπης»-Τσεχία.

Περισσότερα από κάτω.
___________________________________________________________

http://www.patrisnews.gr/view.php?id=21646

Posted in Uncategorized | Με ετικέτα: | Leave a Comment »

Ο δηλητηριασμός του Αραφάτ και η χρήση δηλητηρίων στη βίβλο!!!!!!

Posted by alfeiospotamos στο 28/11/2008

Κι εδώ δηλητήρια!!!!!Αυτή η Μεσοποτάμια Χαλδαική,Αβρααμική δηλητηριογνωσία,βρίσκεται πάντα πίσω από κάθε θάνατο επιφανών ανδρών!!!!

Διαβάστε τα παρακάτω από το βιβλίο του Μιχάλη Καλόπουλου,»ΒΙΒΛΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ,Ο ΕΝΟΠΛΟΣ ΔΟΛΟΣ»,συγκρίνετε τα αποτελέσματα του πορίσματος για το θάνατο του Γιάσερ Αραφάτ και βγάλτε συμπεράσματα!!!!!Θα θυμάστε ίσως σε τι κατάσταση ήταν ο Αραφάτ!!!!

_______________________________________________________________


______________________

http://sibilla-gr-sibilla.blogspot.com/

Νέα στοιχεία και αποκαλύψεις για το θάνατο του Γιάσερ Αραφάτ

Η εφημερίδα του Ομάν “Ar-Raya”, αποκάλυψε λεπτομέρειες αναφορικά με το θάνατο του Γιάσερ Αραφάτ τον Οκτώβρη του 2004, επιβεβαιώνοντας τη δολοφονία του με δηλητήριο και την εμπλοκή παλαιστίνιου ανωτάτου επιπέδου.
Η εφημερίδα αναφέρεται σε αξιόπιστες πηγές της στην Φατάχ, σύμφωνα με τους οποίους η απόλυση του Tawfiq at-Tirawi, διευθυντή των παλαιστινιακών μυστικών υπηρεσιών, από τον πρόεδρο Αμπάς.
Σύμφωνα με την εφημερίδα, επιτροπή προσωπικοτήτων που εξέτασε την υπόθεση, παρέδωσε πόρισμα στον πρόεδρο Αμπάς όπου: αναδύεται με διαύγεια η εμπλοκή του Tawfiq at-Tirawi στη δολοφονία του Γιάσερ Αραφάτ.
Η επιτροπή πρότεινε την παραπομπή του Tawfiq at-Tirawi σε στρατιωτικό δικαστήριο, αλλά ο Αμπάς εκτίμησε ότι θα πρέπει απλώς να απολυθεί και να παραμείνει ως σύμβουλος ασφαλείας του υπουργού πληροφοριών της Παλαιστινιακής Αρχής, για ευνόητους λόγους.Η πηγή από τη Φατάχ, που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία, τόνισε εφημερίδα: «Πρέπει να γίνει γνωστή στη κοινή γνώμη και σ’ όσους αγαπούσαν τον Αραφάτ, η αλήθεια. Επίσης πρέπει να μάθουμε ποιος συμμετείχε σ’ εκείνο το έγκλημα, ξεκινώντας από τον Tawfiq at-Tirawi. Ο πρόεδρος [Αμπάς] όφειλε να εκδώσει ένταλμα σύλληψης εναντίον του at-Tirawi και να δικαστεί από στρατιωτικό δικαστήριο, κι όχι να τον βραβεύσει».

Posted in Uncategorized | Με ετικέτα: | Leave a Comment »

Να πως ξεκίνησε το όλο σχέδιο της γενικής επίθεσης εναντίον του Ελληνισμού!!!

Posted by alfeiospotamos στο 28/11/2008

Έτσι εξηγείται γιατί έχουν τόσο μίσος εναντίον των Ελλήνων!!!!!
Εδώ οι πόλεμοι,εδώ τα δηλητήρια,εδώ όλος ο αγώνας!!!!
Εδώ μαθαίνουμε και την πόλη Εμμαούς!!!!!!Να πως ξεκίνησε το όλο σχέδιο της γενικής επίθεσης εναντίον του Ελληνισμού!!!!!Να πως για να πολεμήσουν τον Ελληνισμό,χρησιμοποίησαν τα ίδια τα όπλα του Ελληνισμού!!!!!!!

«ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ»,Κ.Παπαρρηγόπουλου,βιβλίον όγδοον,σελ.99,100,101,102,103,104,εκδόσεις ΓΑΛΑΞΙΑ-ΕΡΜΕΙΑΣ.Posted in Uncategorized | Με ετικέτα: | Leave a Comment »

Σχέδιον εκπόρθησης των Ελλήνων της Βορείου Ηπείρου!!!

Posted by alfeiospotamos στο 28/11/2008

Υπάρχει περίπτωση να ακουστούν οι φωνές των Ελλήνων της Βορείου Ηπείρου από κανέναν;Που είναι οι εντός Ελλάδος υπερασπιστές των απανταχού αδυνάτων;;;
Αυτοί που χαιδεύουν τους «μετανάστες Αλβανούς» και τους υπερασπίζονται,ώστε να έχουν δικαιώματα εντός της Ελληνικής επικράτειας;;;;;Γιατί δεν κόπτονται για τα αιώνια δικαιώματα των Ελλήνων της Βορείου Ηπείρου;;;
Όσο για τους κυβερνώντες,ποσώς τους ενδιαφέρει!!!!!Περί άλλων τυρβάζουν!!!!!
Εγκληματούν αμελώντας για τα συμφέροντα των Ελλήνων που βρίσκονται εντός συνόρων,πόσο μάλλον για τους εκτός συνόρων!!!!!!Ενώ συνεχώς συνδράμουν τις αγέλες των «μεταναστούντων»,μέχρι του σημείου κάποια στιγμή,να «αναχωρήσουν» οι Έλληνες από τα πάτρια εδάφη!!!!!!!!!!
____________________________
___________________________________________________________
PRESS-GR

Αρπαγή περιουσιών στη Νίβιτσα‏…

..

Από το ΛΗΜΕΡΙ

.

Από το περασμένο Σάββατο, οι κάτοικοι του χωριού Νίβιτσα της ιστορικής επαρχίας Χειμάρρας, έχουν παρατήσει τα σπίτια τους και φυλάνε την γη τους στην περιοχή της Κακομαίας. Οι κινητοποιήσεις ξεκίνησαν όταν οχήματα και μηχανήματα της εταιρίας η οποία παρανόμως έχει λάβει άδεια ανέγερσης τουριστικού συγκροτήματος, προσπάθησαν να εισέλθουν στον χώρο και να ξεκινήσουν εργασίες. Οι κάτοικοι του χωριού συγκεντρώθηκαν και απέκλεισαν τον δρόμο με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν συμπλοκές αρχικά με τα όργανα της τάξης και έπειτα με τους άνδρες της ιδιωτικής ασφάλειας της εταιρίας.
Σύμφωνα με καταγγελίες των τοπικών αρχόντων της περιοχής, οι υποτιθέμενοι «σεκιουριτάδες» είναι στο σύνολό τους πρώην κατάδικοι και καταζητούμενοι για ποινικά εγκλήματα. Οι συμπλοκές είχαν σαν αποτέλεσμα μικροτραυματισμούς ακόμη και ηλικιωμένων ανδρών και γυναικών καθώς και συλλήψεις 9 ατόμων από τα οποία τα 4 παραμένουν στα κρατητήρια. Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκεται και ο δημογέροντας του χωριού, Κλεομένης Μπαντζάρης. Οι εξελίξεις αυτές βρίσκουν τον πληθυσμό της ευρύτερης περιοχής ενωμένο και έτοιμο να προσέλθει στον ιερό αγώνα ενάντια στις μεθοδεύσεις. Είναι άλλωστε δεδομένο πως το πρόβλημα της Νίβιτσας είναι μόνο η αρχή ενός παράνομου σχεδίου κατασκευής τουριστικών συγκροτημάτων σε ολόκληρη την παραθαλάσσια περιοχή από την Νίβιτσα μέχρι την Παλάσα με παράλληλο εκτοπισμό των νόμιμων ιδιοκτητών.
Η Ένωση Χειμαρριωτών καταδικάζει τις πρακτικές του αλβανικού κράτους και παρακράτους, και δηλώνει πως οι κινητοποιήσεις θα είναι συνεχείς και έντονες μέχρι να δικαιωθεί ο αγώνας, ενάντια στις μεθοδεύσεις που αποσκοπούν στην υφαρπαγή των περιουσιών της επαρχίας Χεμάρρας.
Για ακόμη μία φορά ζητάμε από το αλβανικό κράτος να σεβαστεί τα ανθρώπινα δικαιώμτα και τους νόμους του.
Ζητάμε από την ελληνική κυβέρνηση και σύσσωμο τον πολιτικό κόσμο της Ελλάδας να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την διαφύλαξη των δικαιωμάτων των Ελλήνων της Βορείου Ηπείρου και να αντιμετωπίσει τις αλβανικές μεθοδεύσεις.
Ζητάμε από το ελληνικό κοινοβούλιο να αναλογιστεί τις συνθήκες τις οποίες υπομένουν οι Έλληνες της Βορείου Ηπείρου πριν να ψηφίσει την κύρωση του συμφώνου σύνδεσης της Αλβανίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ζητάμε από τους διεθνείς οργανισμούς να υποχρεώσουν την Αλβανία να σεβαστεί το διεθνές δίκαιο και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις συμβάσεις τις οποίες έχει υπογράψει
Ο Ελληνισμός της περιοχής αντιστάθηκε επί αιώνες στους κατακτητές από όπου και αν αυτοί προήλθαν και θα συνεχίσει να μάχεται για την διαβίωσή του και διαφύλαξη της τιμής και αξιοπρέπειάς του.
———————

(Αν υπάρχει «πλήρες post», πατήστε εδώ…)
# posted by press.gr@hotmail.com @ 12:00 πμ 7 comments

Posted in Uncategorized | Με ετικέτα: | Leave a Comment »